Skip to main content

Nyhet

Oppkvalifisering – en god strategi for økt jobbkvalitet?

To english version

Tove Mogstad Aspøy har nylig publisert en artikkel om hvilken rolle kompetanseheving kan ha i å forbedre jobbkvalitet i yrker kjennetegnet av dårlige arbeidsvilkår. I lys av institusjonell teori drøfter forfatteren hva som lå bak innføringen av fagbrevet i renhold. Hvorfor tenkte man at dette kunne forbedre jobbkvaliteten i yrket?

Med utgangspunkt i tidligere forskning på renholdsyrket, viser forfatteren hvordan innføringen av fagbrev i renhold var et forsøk på å høste legitimitet fra utdanningssystemet, og slik signalisere ettertraktet kompetanse overfor både kunder og potensielle arbeidstakere.

Forfatteren hevder at denne strategien lente seg på to sentrale narrativer i kunnskapssamfunnet: at kompetanse gir kompleksitet og produktivitet, og at utdanning gir jobbkvalitet. I et anbudsbasert marked hadde imidlertid denne strategien klare begrensninger.

  • Publisert: 25. mai 2020