Skip to main content

Nyhet

Skjerpede krav til likestilling lite merkbart på mange arbeidsplasser

Nyheter | 08. mars 2023 | Alf Tore Bergsli
Etter 2020 er arbeidsgivere pålagt å arbeide mer aktivt for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering på arbeidsplassene – i samarbeid med ansattes representanter. Ifølge en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte ser det ut til at kun et mindretall av arbeidsplassene følger opp kravet.
Publisert: 08. mars 2023