Skip to main content

Fafo 8. mars: Kvinner i fagbevegelsen – er målene nådd?

onsdag 8. mars 2023

kl. 14:00–15:15

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen med seminar og mingling. Årets tema var kvinner i fagbevegelsen. Vi la fram de nyeste tallene for kvinners representasjon i forbundene og i LO. Vi presenterte også en ny undersøkelse om kvinners tillitsvalgtkarrierer. Kvinner har inntatt de fleste posisjoner i fagbevegelsen og styrket sin representasjon. Kvinner er like motiverte som menn for verv på høyere nivå. Hva nå? Er målene om lik representasjon for kvinner og menn nådd? Eller er det fortsatt en jobb å gjøre? Vi hadde invitert kvinnelige tillitsvalgte til panelsamtale.

Fafo har kartlagt tillitsvalgtkarrierer blant kvinner og menn i Fellesforbundet og Handel og Kontor i Norge, med særlig vekt på kvinners tillitsvalgtkarrierer. På seminaret presenterte vi funn fra rapporten.

I tillegg presenterte vi resultater fra LOs tillitsvalgtpanel om rekruttering og likestillingsarbeid på arbeidsplassene og oppdaterte tall for kvinners representasjon i forbund og i LO.

Med panelet diskuterte vi:

  • Hva påvirker valget mellom å fortsette eller å slutte i verv?
  • Hva skal til for at kvinner velger å satse på en tillitsvalgtkarriere?
  • Opplever kvinner andre utfordringer i vervet enn menn? Hvis så: Hvordan kan organisasjonene møte disse utfordringene på en måte som gjør at flere kvinner, inkludert kvinner med minoritetsbakgrunn, fortsetter i sine verv?

Program

Seminarprogram

Velkommen ved møteleder Tone Fløtten, daglig leder, Fafo

Kvinner og verv – undersøkelse i Fellesforbundet og HK. Kristine Nergaard og Ragnhild Steen Jensen, forskere, Fafo. Presentasjonen (pdf)

Møteleder i samtale med lokale tillitsvalgte:

  • Marita Westervik Henriksen, styremedlem i Regionstyret, HK Region Øst
  • Ida Hexeberg, ungdomssekretær, Region Øst, Fellesforbundet

Resultater fra LOs tillitsvalgtpanel. Anne Mette Ødegård, seniorforsker, Fafo. Presentasjonen (pdf)

Kvinners representasjon i forbundene og LO. Kristine Nergaard, forskningskoordinator, Fafo. Presentasjonen (pdf)

Spørsmål fra salen og seere

Møteleder i samtale med sentrale tillitsvalgte:

  • Kine Asper Vistnes, nestleder, Fellesforbundet
  • Trude Tinnlund, LO-sekretær
  • Elisabeth Sundset, nestleder, HK

Nye Fafo-publikasjoner lansert på seminaret

Rapporten og nye faktaflak ble offentliggjort på seminardagen. Trykk på lenkene for å fritt laste ned publikasjonene fra fafo.no

«Kvinner og veien til høyere verv»: Fafo-rapport og faktaflak. Forfattet av Kristine Nergaard og Ragnhild Steen Jensen.

Faktaflak: «LOs tillitsvalgtpanel: Likestilling og rekruttering av kvinner til tillitsverv», forfattet av Anne Mette Ødegård

Faktaflak: «Kvinners representasjon i LO og forbundene 2022», forfattet av Kristine Nergaard

Andre relevante rapporter:

Nyhetssaker om publikasjonene

Kvinner tar over toppvervene i LO (FriFagbevegelse, 08.03.23)

Hvordan få kvinner til å ta på seg høyere verv i fagbevegelsen? (arbeidslivet.no, 07.03.23)

Skjerpede krav til likestilling lite merkbart på mange arbeidsplasser  (arbeidslivet.no, 07.03.23)

Tillitsvalgte: Kvinner nå langt mer ivrige på lokale tillitsverv (arbeidslivet.no, 07.03.23)

To av tre tillitsvalgte sier at de trives med vervet sitt. Dette er ett av funnene fra en rapport som er utarbeidet på initiativ fra Fellesforbundet og Handel og Kontor (HK). Rapporten vil bli lagt hos Fafo på den internasjonale kvinnedagen 8. mars. (FriFagbevegelse, 07.02.23)