Skip to main content

Nyhet

Temautgave av Nordisk velferdsforskning med fokus på bostedsløshet

Den vitenskaplige journalen Nordisk välfärdsforskning / Nordic Welfare Research publiserer artikler innenfor velferdspolitisk tematikk. Journalen publiseres av Universitetsforlaget AS på vegne av Nordens velferdssenter og Fafo. Ny temautgave om bostedsløshet er nå ute og fast redaktør Terje Olsen,  har med seg Inger Lise Skog Hansen og Maja Flåto som gjesteredaktører.

Temanummeret har følgende artikler:

Bak tallene på bostedsløse

Inger Lise Skog Hansen and Maja Flåto

Hjem eller bolig? Kategoriers betydning for kunnskapsutvikling om bostedsløshet

Maja Flåto

Hva skal vi med en kjønnsnøytral boligsosial politikk? Kjønn og vold som blindsoner for forskning og tiltaksutvikling mot bostedsløshet

Synnøve Økland Jahnsen

‘It’s like they are doing injustice’: A Single-Mother Perspective on Family Homelessness in Sweden

Tove Samzelius

Når svikt i tilgang til helsetjenester blir et boligproblem for personer med alvorlig psykisk helse og rusproblemer

Inger Lise Skog Hansen

Structural Disadvantages and Individual Characteristics Exacerbating Care Leavers’ Housing Vulnerabilities: Overview of Research in Norway and Australia

Veronika Paulsen and Stian Thoresen

Displacement and Inequality. An Analysis of the Negative Consequences of Displacement at Society’s Margins

Riikka Perälä, Veera Niemi, Jenni Mäki and Mikko Ilmoniemi

Hjemløshed blandt unge – et produkt af et velfærdssamfund, der ikke reelt synes sensitivt over for børn og unges selvoplevede udfordringer

Hans Månsson and Amanda Kristiansen

Alle artikler er open access og kan leses på tidsskriftets nettside for temanummeret:

  • Publisert: 13. oktober 2023