Skip to main content

Likestilling og kvinners representasjon i LO


Det skal utarbeides et notat/publikasjon som ser på status for kvinners representasjon i LO og forbundene samt bidrag fra pågående forskningsprosjekter om kvinner og tillitsvalgt og tariffavtalebestemmelser om likestilling.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2022
  • Avsluttes:
    august 2022

Oppdragsgiver

  • LO FU22