Skip to main content

Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid


I forbindelse med UD og Norad sitt arbeid med en ny handlingsplan for bærekraftige matsystemer, ønskes en oppdatering og fornying av rapporten Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid, utgitt av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.

Fafo skal levere en oppdatering av denne rapporten, der målene er å:

 • sikre oppdatert kunnskap og korrekt begrepsbruk i Norads arbeid med ernæring og bærekraftige matsystemer
 • presentere en oppdatering av det internasjonale landskapet
 • dekke nye temaer som er viktige for arbeidet med ernæring, slik som klima og kostholdets rolle i bærekraftige matsystemer, og målsetningen om at ernæringsrettet bistand skal dekke alle former for feilernæring, både over-, under- og feilernæring
 • reflektere rundt kanalvalg
 • beskrive tiltak
 • beskrive indikatorer for Norads ernæringsarbeid
 • gi policy-råd for norsk utviklingsarbeid innen ernæring

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  februar 2019
 • Avsluttes:
  februar 2020

Oppdragsgiver

 • Utenriksdepartementet

Bærekraftsmål