Skip to main content

ABE-reform i musikk og scenekunst


I dette prosjektet vil Fafo undersøke hvilke konsekvenser ABE-reformen har fått for tilskuddsvirksomhetene innen musikk- og scenekunst. Vi vil studere bakgrunnen for at tilskuddsvirksomhetene i kultursektoren ble trukket inn under ABE-reformen og hvilke begrunnelser som er gitt for dette. Vi vil også forsøke å belyse i hvilken grad det er reist spørsmål ved eller ført noen diskusjon om ABE-reformen som virkemiddel kommer i konflikt med den særstillingen som kulturinstitusjonene står i.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  desember 2020
 • Avsluttes:
  juni 2021

Oppdragsgiver

 • Norsk teater- og orkesterforening
  Creo
  LO Stat
  NTL
  Fagforbundet teater og scene