Skip to main content

Kompetanse for utvikling


Alle skoleeiere har ansvar for å rapportere til statlige urdanningsmyndigheter om aktiviteter som er gjennomført med bruk av midlene fra kompetanseutviklingssatsingen Kompetanse for utvikling. Fafo skal gjennomføre en analyse av dataene fra det na sjonale aktivitetsrapporteringssystemt, hvor skoleeiere rapporterer inn aktivitet i forbindelse med strategien Kompetanse for utvikling. Dataene vil også bli brukt som grunnlag i Fafos arbeid med evaluering av strategien.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2008
  • Avsluttes:
    juni 2009

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet