Skip to main content

Arbeidsinnvandring


   

prosjektet skal bidra til utvikling av og formidling av kompetanse om arbeidsmigrasjon i Norge. Målet er å utvikle kunnskap om hvike faktorer som påvirker tilgangen til aarbeidsmigranter til Norge, hvordan deres lønns- og arbeidsvilkår er, hvordan ar beidsmarkedet virkemåte, økonomien og samfunnet i Norge påvirkes av arbeidsmigrasjon og formidle slik kunnskap i offentligheten.

Forskere

Tidligere ansatt

Line Eldring

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2010
  • Avsluttes:
    desember 2014

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet