Arbeidslivsforskningens bedriftsmonitor

Prosjektet skal utrede behov, muligheter, innhold, metodisk opplegg og organisering/ finansiering av en evnetuell felles bedriftsmonitor i regi av NFR for arbeidslivs- forskningen i Norge.

Forskere

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd
    Institutt for samfunnsforskn.