Barn og unge i lavinntektsfamilier

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juli 2004
  • Avsluttes:
    oktober 2004

Oppdragsgiver

  • Barne, likestillings- og inkluderingsdep.