Eksterne rapporter

Rapportsøk

Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering

Tøne Fløtten og Roy A. Nielsen

2015

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Tone Fløtten

Prosjekt: Barn og unge i lavinntektsfamilier

Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering