Skip to main content

Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering

  • Ekstern rapport  | 
  • 2015
  • 10. november 2015

Fløtten, T. & Nielsen, R. (2015). Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering. Vedlegg til "Barn som lever i fattigdom. Regjeringens strategi (2015-2017)".