Skip to main content

Barnefattigdom - nåtidige og framtidige konsekvens


   

Undersøke de langsiktige følgende av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp ved å fokusere på barnas egen inntekt og sisialhjelpsmottak som unge voksne.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2007
  • Avsluttes:
    august 2008

Oppdragsgiver

  • Helsedirektoratet