Skip to main content

Bedre levekår for Rom i Oslo


Prosjektet skal gjennom intervjuer med rom-folk, nøkkelinformanter i hjelpeapparatet og relevant byråkrati vurdere treffsikkerhet og gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen

Prosjektet skal gjennom intervjuer med rom-folk, nøkkelinformanter i hjelpeapparatet og relevant byråkrati vurdere treffsikkerhet og gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anne Britt Djuve

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2014
  • Avsluttes:
    juni 2014

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet