Skip to main content

Drømmen om Drammen, mangfold og likestilling i kommunen


Barne- og likestillingsdepartementet ønsker, i samarbeid med de 8 hovedorganisasjonene i arbeidslivet å få gjennomført en holdnings- og erfaringsundersøkelse blant arbeidsgivere og tillitsvalgte i offentlige og priovate virksomheter om mangfold og li kestilling i arbeidslivet.

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2013
  • Avsluttes:
    mai 2014

Oppdragsgiver

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdep.