Skip to main content

Endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser


I juli 2015 trådte nye bestemmelser om midlertidige ansettelser i kraft.

Arbeidsgiverne kan med grunnlag i denne bestemmelsen ansette arbeidstakere midlertidig i en periode på opp til 12 måneder, uten noen særskilt begrunnelse. På oppdrag fra KS skal Fafo undersøke hvilke erfaringer norske kommuner og fylkeskommuner har hatt med den nye hjemmelen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2016
  • Avsluttes:
    august 2017

Oppdragsgiver

  • KS