Skip to main content

Enklere og bedre tjenestepensjoner


I prosjektet analyseres behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor.

Analysen tar utgangspunkt i rapporten fra arbeidsgruppen regjeringen nedsatte i forlengelsen av lønnsoppgjøret i 2016. Målsettingen er at forbedringer i regelverket kan bidra til at man kan bytte jobb uten å tape rettigheter og sikre opptjening fra første dag og krone.

Rapporten fra prosjektet skal gi forslag til en fornying av regelverket innenfor dagens system med kollektiv tjenestepensjon. Prosjektet drøfter hva som kan være ønskede tilpasninger og konkretiserer hvordan opptjeningsregler og muligheter for den enkelte arbeidstaker til å ta med sine pensjonsrettigheter når man skifter jobb, kan utformes.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon M. Hippe

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Jon M. Hippe
  • Jon M. Hippe

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2017
  • Avsluttes:
    august 2017

Oppdragsgiver

  • Handel og Kontor og Fellesforbundet