Skip to main content

Etnisk mangfold i arbeidslivet


I dette prosjektet skal vi kartlegge arbeidsgiveres holdninger til etnisk mangfold i arbeidslivet. Til grunn for utlysningen ligger et premiss om at arbeidsgiveres holdninger og evne til å håndtere mangfold blant sine ansatte er en sentral betingelse for et inkluderende arbeidsliv.

Flere internasjonale studier har undersøkt effekten av ulike tiltak iverksatt for å øke og håndtere mangfold i virksomheter. Vi vet imidlertid mindre om hvordan slike tiltak oppfattes og mottas, samt hvordan arbeidsgivere stiller seg til idealer om mangfold. Dette er særlig problematisk ettersom arbeid for å fremme mangfold har vist seg mer effektive når de er støttet opp om av ansatte og ledere.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2022
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • IMDi

Bærekraftsmål