Skip to main content

Evaluering av HMS-rådgiverordning i NHO fellesskapet


   

Fafo skal gjennomføre en ny ekstern evaluering av HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet. Ordningen ble etablert i 1993, og en av hovedmålsettingene var å ”få økt slagkraft og bedre koordinering av HMS-arbeidet overfor medlemsbedriftene”. Landsfore ningene mottar lønnstilskudd fra Arbeidsmiljøfondet til finansiering av en HMS-rådgiverstilling. Fafos evaluering skal skje ved hjelp av kvalitative intervjuer og en bedriftssurvey.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2006
  • Avsluttes:
    november 2006

Oppdragsgiver

  • Næringslivets Hovedorganisasjon