Skip to main content

Evaluering av tvisteløsningsnemd etter arbeidsmiljøloven


   

AID ønsker en bred evaluering av ulike sider ved tvisteløsningsnemda. Evalueringen skal gi et grunnlag for å vurdere hvordan nemda fungerer som tvisteløsningsorgan i de saker som hører inn under nemdas kompetanseområde.

Forskere

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet