Evaluering av 6-timers dag, Fagforbundet

Evaluering av forsøk med 6-timers dag/30 timers uke for personalet som jobber ved arkiv, medlemsservice og resepsjon hos Fagforbundet. Målet er økt trivsel, bedre helse og bedre tjenestekvalitet.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Heidi Nicolaisen

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2013
  • Avsluttes:
    januar 2014

Oppdragsgiver

  • Fagforbundet