Skip to main content

Evaluering av arbeidstidsavtalen i skoleverket


   

Evalueringsprosjekt som skal belyse konsekvenser av en ny sentral arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i grunnskolen og videregående skole som gjelder perioden 2004-2006.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2004
  • Avsluttes:
    april 2006

Oppdragsgiver

  • KS
    KS