Skip to main content

Fagorganisering, forhandlinger og avtaleverk


Rammeprosjektet omfatter temaområdene fagorganisering, forhandlinger og avtaleverk, og skal kombinere kontinuitet i forskningssatsing med kapasitet til rask og relevant formidlingsevne. Prosjektet skal legge grunnlag for et sterkere komparativt nordisk perspektiv på temaområdene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2007
  • Avsluttes:
    juni 2010

Oppdragsgiver

  • LO