Skip to main content

Flink med folk


Flink med folk er et fireårig prosjekt som skal bidra til bedre ledelse og høyere kvalitet på tjenestetilbud innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2004
  • Avsluttes:
    august 2007

Oppdragsgiver

  • Helsepedagogisk Seminar