Formidle og publisere med basis i Lærevilkårsmonitor

prosjektet er opprettet ved å overføre restbevilling fra læærevilkårsmonitoren. prosjektet skal formidle og publisere med basis i Lærevilkårsmonitoren.

Forskere

Oppdragsgiver

  • Kunnskapsdepartementet