Skip to main content

FOs utfordringer og strategier for å behandle medlemmer i lederstillinger


FO ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt der formålet er å kartlegge hva medlemmer i lederstillinger forventer av medlemskapet, hva de er fornøyd med og hvor de ser forbedringsbehov. Formålet med undersøkelsen er å utvikle tiltak som skal bidra til at denne medlemsgruppen forblir i forbundet og i LO

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    desember 2009

Oppdragsgiver

  • Fellesorganisasjonen (FO)