Skip to main content

Globalisering, regionalisering og arbeidslivsorganisering


Kartlegge og analysere utviklingen i de nordiske fagbevegelsenes maktgrunnlag ogstrategier i en periode med politiske og økonomiske endringer. Bidra til komparative analyser av de ulike nordisk e fagbevegelsenes strategier vis-a-vis forsøkene på å utvikle et mer forpliktende samarbeid ved bl.a. å koordinere forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår på tvers av nasjoner. Bidra til internasjonal forskning om utviklingen i transnasjonal fagorga nisering, bidra til å bygge opp en forskningsstrategisk allianse med kvalitet og slagkraft til å profilere nordisk industrial relations.

Globalisering, regionalisering, arbeidslivsorganisering. Kartlegge og analysere utviklingen i de nordiske fagbevegelsenes maktgrunnlag ogstrategier i en periode med politiske og økonomiske endringer. Bidra til komparative analyser av de ulike nordisk e fagbevegelsenes strategier vis-a-vis forsøkene på å utvikle et mer forpliktende samarbeid ved bl.a. å koordinere forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår på tvers av nasjoner. Bidra til internasjonal forskning om utviklingen i transnasjonal fagorga nisering, bidra til å bygge opp en forskningsstrategisk allianse med kvalitet og slagkraft til å profilere nordisk industrial relations.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  januar 2000
 • Avsluttes:
  desember 2005

Oppdragsgiver

 • Norges forskningsråd
  LO
  YS