Skip to main content

Høyere jobbmobilitet - lavere sykefravær?


I dette prosjektet skal vi utrede hvilke muligheter kommuner har for å redusere omfanget av gjentakende (lange) sykefravær og langtidssykemeldte gjennom høyere jobbmobilitet.

Prosjektet skal belyse hvilke muligheter kommunale arbeidsgivere har for å stimulere til jobbmobilitet blant egne ansatte som er langtidssykemeldt, eller som står i fare for å falle ut av arbeidslivet for tidlig. Vi vil kartlegge beste praksis i pleie- og omsorgssektoren og barnehagesektoren samt barrierer i kommunene, på virksomhetsnivå, i virkemiddelapparatet, i utdanningssystemet og i lov- og avtaleverk.

Forskere

Tidligere ansatt

Hanne Bogen

Fafo
Tidligere ansatt

Lise Lien

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Lise Lien

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2015
  • Avsluttes:
    september 2016

Oppdragsgiver

  • KS