Skip to main content
Lise Lien og Hanne Bogen

Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær?

  • Fafo-rapport 2016:28
  • Fafo-rapport 2016:28

Kan sykefraværet i kommunene reduseres ved at arbeidstakere med mye sykefravær får hjelp til å se seg om etter andre jobber som kan være mer egnet for dem? Mange kommuner forsøker i det lengste å tilrettelegge arbeidet for sykmeldte for at de skal kunne komme tilbake i opprinnelig arbeid, men uten at dette alltid lykkes. I denne rapporten tar vi for oss et utvalg kommuner som har satt jobbmobilitet på dagsordenen og etablert et system i sykefraværsoppfølgingen der jobbmobilitet inngår som ett av flere tiltak. Vi undersøker hvilke erfaringer disse kommunene har og hva de mener skal til for at dette skal være et egnet tiltak for sykmeldte arbeidstakere.

  • Publisert: 4. oktober 2016
  • Ordrenr. 20590