Fullførte prosjekter

Analyse av ALL-undersøkelsen

Analyse av ALL-undersøkelsen (Adult literacy and lifeskills).

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Rikshospitalet HF

Prosjektperiode

mai 2005
desember 2005