Fullførte prosjekter

Analyse av fattigdomsindikator i kriteriesystemet

Prosjektledelse

Roy A. Nielsen

Prosjektdeltaker(e)

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Oslo Kommune

Prosjektperiode

2011