Fullførte prosjekter

Analyse av innvandreres religiøsitet

Hvor viktig er religion for innvandrere? Blir innvandrere mer religiøse etter at de har innvandret til Norge eller blir de mer sekulære? Er etterkommere av innvandrere like religiøse som foreldregenerasjonen? Dette er problemstillinger som skal belyses i dette forskningsprosjektet.


Publisering

Olav Elgvin & Kristian Rose Tronstad
Religiøsitet og sekularisering blant ikke-vestlige innvandrere i Norge

Artikkelen kan kjøpes

Prosjektledelse

Olav Elgvin

Prosjektdeltaker(e)

Olav Elgvin

Eksterne forskere

Kristian Rose Tronstad

Oppdragsgiver(e)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prosjektperiode

2013