Fullførte prosjekter

Analyse av Lærlingeundersøkelsen

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

2011