Fullførte prosjekter

Arbeid og levekår for arbeidsinnvandrere. Polonia 2010


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2011:27
Jon Horgen Friberg og Line Eldring
Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden

Prosjektdeltaker(e)

Jon Horgen Friberg

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

2010