Arbeids- og tjenestevandringens konsekvenser i BA-bransjen mod1

Skaffe frem kunnskap om arbeids- og tjenestevandringenes konsekvenser og utfordinger for HMS-situasjonen i BA-bransjen, med særlig vekt på å belyse virkningene av eksisterende regler og tiltak med relevans for de regionale verneombudenes arbeid. Dett e skal styrke grunnlaget for vurdering av strategier og virkemidler for at økt arbeids- og tjenestevandring i BA-bransjen kan skje i ønskede og forsvarlige former.

Prosjektledelse

Jon Erik Dølvik

Prosjektdeltaker(e)

Jon Erik Dølvik

Oppdragsgiver(e)

Fondsstyret - Fondet for

Prosjektperiode

2007