Fullførte prosjekter

Arbeidsforhold i utelivsbransjen

Prosjektet skal belyse bransjens utfordringer med hensyn til arbeidsmiljø og sikkerhet i bred forstand. Det skal i tillegg utarbeides forslag til et indikatorsett som på et senere tidspunkt kan brukes for å  måle endring og utvikling i bransjen. Vi t olker uteliv som synonjymt med restaurant- og servicebransjen.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:02
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

juli 2013
mars 2014