Fullførte prosjekter

Arbeidsforhold i vegsektoren

Fafo har fått oppdraget med å finne ut mer om arbeidsforholdene i transportnæringen. Forprosjektet ble avsluttet høsten 2013, og dette arbeidet videreføres nå i et hovedprosjekt. Formålet er å kartlegge arbeidsforhold og arbeidsvilkår innenfor godstransport og turbil. Målet med prosjektet er å få tilstrekkelig kunnskap om de utfordringer og problemstillinger som gods- og turbilbransjen står overfor for å kunne si noe om hvilken innsats som er nødvendig fremover.

 

Transportnæringen er en internasjonalisert bransje med økende konkurranse. For arbeidstakerne kan hverdagen være preget av lange økter, nattarbeid og mye stillesitting.

Bakgrunnen for prosjektet er en bekymring for framveksten av useriøse virksomheter og aktører som ikke ivaretar elementære krav til arbeidsforhold og sikkerhet for arbeidstakerne.

Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og TØI, prosjektet og prosjektlederansvaret ligger hos Fafo. Andre som er knyttet til prosjektet er: Henrik Sterberg, Universitetet i Lund, (samarbeidsavtale) Tommy Tranvik, Insitutt for rettsinformatikk, Universtietet i Oslo (samarbeidsavtale)


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:58
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik

Fafo-notat 2013:16
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud

Prosjektledelse

Ragnhild Steen Jensen

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

oktober 2013
desember 2014