Fullførte prosjekter

Arbeidslivsforskningens bedriftsmonitor

Prosjektet skal utrede behov, muligheter, innhold, metodisk opplegg og organisering/ finansiering av en evnetuell felles bedriftsmonitor i regi av NFR for arbeidslivs- forskningen i Norge.

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Institutt for samfunnsforskn.

Prosjektperiode

2008