Fullførte prosjekter

Arbeidslivsrettet seniorpolitikk i et myndighetsperspektiv


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:04
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

NAV Økonomitjeneste

Forskningstema

Seniorpolitikk
Pensjon

Prosjektperiode

november 2009
mars 2011