Fullførte prosjekter

Arbeidsmiljøstandard og arbeidsmiljø i norske sykehus

Arbeidstilsynet skal ha en større tilsynssatsing rettet inn mot helseforetak og store private sykehus i 2014 og 2015. Prosjektet skal bidra til å danne et utgangspunkt for både en spissing av problemstillingene i tilsynsaktiviteten, for valg av helse foretak/sykehus og for en evaluering av oppnådde resultater av tilsynssatsingen.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:17
Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Arbeidstilsynet

Prosjektperiode

2013