Fullførte prosjekter

Arbeidsrettens historie

Arbeidsretten ble opprettet i 1916 og fyller 100 år i 2016. I dette prosjektet skrives Arbeidsrettens historie. Arbeidsretten har hatt en viktig funksjon i et stadig mer gjennomregulert samfunn og arbeidsliv, der den generelle samfunnsutviklingen har dannet et bakteppe for institusjonsbyggingen. I denne utviklingen har Arbeidsretten og arbeidslivsorganisasjonene gjensidig påvirket hverandre. Rettens kompetanse har endret seg over tid i et samspill med andre tvisteløsningsorganer. Boken om Arbeidsrettens historie vil også belyse rettens indre liv, personene, samspillet mellom fagdommere og dommere oppnevnt etter innstilling fra organisasjonene, og hvordan retten er organisert internt og i forholdet til myndighetene.


Publisering

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

Last ned nettugave


Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

mai 2014
desember 2016