Fullførte prosjekter

Asylsøkere som forlater mottak - forprosjekt

Prosjektledelse

Jon Horgen Friberg

Prosjektdeltaker(e)

Jon Horgen Friberg

Oppdragsgiver(e)

UDI

Prosjektperiode

august 2004
desember 2004