Fullførte prosjekter

Barnefattigdom - nåtidige og framtidige konsekvens

Undersøke de langsiktige følgende av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp ved å fokusere på barnas egen inntekt og sisialhjelpsmottak som unge voksne.

Prosjektledelse

Roy A. Nielsen

Prosjektdeltaker(e)

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Helsedirektoratet

Prosjektperiode

januar 2007
august 2008