Fullførte prosjekter

Boligpolitiske velferdsgevinster


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2013:20
Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk

Oppdragsgiver(e)

Husbanken Region Midt-Norge

IMDi

Prosjektperiode

2013