Fullførte prosjekter

Den norske modellen på mikronivå


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2006:25
Gudmund Hernes
Virksomhetsstyring, partssamarbeid og sosial kapital. Fafos Rådsprogram 2006-2008

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Fellesforbundet

Prosjektperiode

mai 2014
mai 2014