Det nye arbeidslivet og EUs arbeidslivsregime

Utredningsnotat om hvordan rammebetingelser fra EU/EØS kan påvirke norsk arbeidsliv, både direkte og indirekte. Notatet skal inneholde overordnede rammebetingelser, som f eks indre marked og et oversiktskart med beslutningsprosesser og tidslinje.

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Prosjektperiode

november 2007
januar 2008