Fullførte prosjekter

Digitalisering – mellom sjøbasert erfaring og nye kompetansebehov

Maritime næringer spiller en sentral rolle for verdiskaping og sysselsetting i det moderne Norge. Nå står imidlertid de maritime aktørene overfor store endringer som følge av økende digitalisering. Spørsmålet, som danner utgangspunktet for dette prosjektet, er hvordan denne utviklingen vil påvirke framtidig kompetansebehov, og hvordan bransjen kan og bør forholde seg proaktivt til det digitale skiftet.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2019:09
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad

Prosjektledelse

Mathilde Bjørnset

Prosjektledelse

Kaja Reegård

Oppdragsgiver(e)

Maritimt Hus AS / Rederiforbundet

Prosjektperiode

april 2018
april 2019