Fullførte prosjekter

Diskriminerende barrierer i arbeidslivet

Prosjektledelse

Inger Lise Skog Hansen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Bufdir

Prosjektperiode

2014