Polsk innvandring til Vest-Europa og Norge

Prosjektledelse

Jon Horgen Friberg

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektperiode

januar 2007
oktober 2011