Fullførte prosjekter

Education in Haiti

Report on the education sector in Haiti with a particular emphasis on the situation in the Sud Department.

Prosjektledelse

Anne Kielland

Prosjektdeltaker(e)

Anne Kielland

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Prosjektperiode

januar 2014
desember 2015